Videonávody

V 90 minutách videí Vám srozumitelně představíme software SBLCore a jeho funkce. Videa Vás provedou postupně jednotlivými kroky při vytváření bezpečnostních listů, etiket nebo PCN hlášení a pomohou Vám tak začít v softwaru s bezpečnostními listy efektivně pracovat.

Jak SBLCore funguje

3:46

První kroky v SBLCore

První kroky v SBLCore

4:09

Stažení zkušební verze SBLCore, nastavení databáze, import vzorových bezpečnostních listů a databáze látek, adresář a fráze, uživatelský manuál.

Adresář

Adresář

2:31

Založení nové firmy v adresáři a práce se seznamem kontaktů.

Zálohování

Zálohování

2:17

Zálohování dat a jejich obnova, nastavení automatických záloh.

Nová látka

Nová látka

4:53

Databáze látek, založení nové látky na základě informací z bezpečnostního listu, vyplnění čísla CAS, ES, REACH, název látky, vyplnění klasifikace a toxikologických a ekotoxikologických hodnot z oddílů 8, 11 a 12.

Databáze látek

Databáze látek

5:04

Databáze látek – způsoby filtrování, výběr sloupců pro filtrování, typy látek v databázi, vyhledávání a tvorba nové látky, rozlišování látek v databázi.

ECHA látky

ECHA látky

3:13

ECHA látky - Vyhledávání na ECHA, klasifikace a názvy látek na ECHA, přidání nové látky z ECHA do databáze.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list

5:59

Tvorba nového bezpečnostního listu - vyplnění podkladů a látek, výpočet klasifikace, využití automatických frází, náhled bezpečnostního listu.

Fráze

Fráze

3:06

Typy frází, tvorba vlastních frází a nastavení automatických frází.

Překlad

Překlad

3:18

Překlad bezpečnostního listu s pomocí SBLCore, tvorba vlastních frází s překlady.

Výpočet klasifikace

Výpočet klasifikace

7:37

Popis informací potřebných pro automatickou klasifikaci, jejich vložení a výpočet automatické klasifikace.

Klasifikační rozvaha

Klasifikační rozvaha

4:55

Popis údajů a postupu výpočtu klasifikace v rámci klasifikační rozvahy.

Etikety

Etikety

4:53

Tvorba etiket, vícejazyčná etiketa, arch etiket, instrukce pro tvorbu etiket.

Vlastní šablony etiket

Vlastní šablony etiket

5:47

Příprava vlastních šablon.

Detergenty

Detergenty

3:06

Vytvoření bezpečnostního listu pro detergent - přidání detergentních složek, tvorba datového listu.

Nastavení přístupu do PCN vč. S2S

Nastavení přístupu do PCN vč. S2S

7:30

Nastavení přístupu pro PCN portál a aktivace S2S pro přímé oznamování ze softwaru. Registrace v PCN, systémové řešení (S2S).

Oznamování do PCN portálu

Oznamování do PCN portálu

6:11

System.Func`2[System.Globalization.CultureInfo,System.String]

PCN bez BL

PCN bez BL

5:49

Tvorba PCN oznámení bez nutnosti bezpečnostního listu.

Předplatné SBLCore Blue

Předplatné SBLCore Blue

3:36

SBLCore Blue - detailní popis předplatného.

SBLCore logo

Nabízíme řešení v oblasti tvorby a správy bezpečnostních listů. Vyřešíme celkovou administrativu spojenou s vytvořením, klasifikací a archivací bezpečnostních listů. Software SBLCore je určen pro všechny výrobce, dovozce, distributory a další uživatele chemických látek a směsí.

Potřebujete poradit?

Zůstaňte ve spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
DIČ: CZ04278968

Spisová značka: C 245258 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

Telefon: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2023 SBLCore

YouTube
LinkedIn
23.12.2